Oiva API

Oiva API

Publisher: Search Engine (Ursa)
Base URL: http://localhost/

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät kuntien elintarvikevalvojat valvontasuunnitelman mukaisesti.Valvontatulokset julkistetaan sitä mukaa, kun kuntien elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta. Parhaimman hymyn saamiseen edellytetään lain noudattamista. Aina, kun Oiva hymyilee, elintarviketurvallisuus on kuluttajan kannalta yrityksessä hyvää.Oiva yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä, koska elintarvikevalvojat ympäri Suomen tekevät tarkastuksia samojen Oiva-arviointiohjeiden perusteella. Tarkastuksista tulee kohdennetumpia sekä nopeampia ja riskiperusteinen tarkastaminen korostuu. Tarkastukset tehdään myös pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Yrityksissä tarkastettavat asiat eivät Oivan mukaisten tarkastusten myötä muutu.Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä tuomaan elintarvikevalvonnan tarkastustulokset kuluttajan käyttöön. Tavoitteena on myös lisätä elintarvikevalvonnan tunnettavuutta ja vaikuttavuutta. Oiva kannustaa yrityksiä pitämään huolta elintarvikehygieniasta ja tuotteiden turvallisuudesta. Yrityksille avautuu myös mahdollisuus kertoa kuluttajalle omasta toiminnastaan.Lähde: https://www.oivahymy.fi/

Available Platforms


DISCLAIMER: These SDKs are generated using publicly available descriptions of APIs that anyone has created. As such there are no guarantees for any of the SDKs below, or that this listing is maintained by or even related to the company it claims to be, unless explicitly specified.

C-Sharp


Portable Class Library Download Customise

A project for creating a C# class library (.dll) that can run on Windows, Silverlight and Windows Phone.

Download Documentation

Objective-C


Cocoa Touch Static Library Download Customise

A foundation framework based template for building static library in Objective-C.

Download Documentation

Java


Android Library (Gradle) Download Customise

A gradle based android library project, which can be used with Android Studio as well as command line based gradle build system.

Download Documentation

Java Library (Eclipse) Download Customise

An eclipse based java library project, which can be used with JRE7.

Download Documentation

Javascript


Angular JS Download Customise

An AngularJS library based on v1.3.0.

Download Documentation

Node.js Download Customise

A Node.js npm package based on Node.js v0.12.4

Download Documentation

PHP


PHP Library Download Customise

A php library based on PHP >= 5.3 and Composer dependency manager

Download Documentation

Python


Python Library Download Customise

A Python library based on Python 2.7, that uses PIP as the dependency manager

Download Documentation

Ruby


Ruby Gem Download Customise

A Ruby Gem based on Ruby >= 2.0.0

Download Documentation

Go


Go Library Download Customise

Go language (v1.4), client library package that is compatible with command line tools as well as the Goclipse IDE.

Download Documentation

All Reviews (0)


There are no reviews at the moment.

Users of this SDK (0)


There are no uses at the moment.

Rating

No Rating

Category

Other

Tags

No Tags